Tusen takk for i år!

Relevans 2019 – Hvordan skape bedre og mer relevante digitale tjenester
24.10.2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel - Holbergsgate 30 - Oslo

OM RELEVANS 2019

Forte_ Digital arrangerer igjen konferansen RELEVANS 2019 den 24. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Dagen før, den 23. oktober arrangeres det en workshop dag der man går i dybden på teknologi, plattformer og arkitektur eller på innovasjon bygget på metoder og prinsipper innen tjenestedesign. Man kan delta på én av dagene eller begge.

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på fjorårets konferanse. Mange var fornøyd med at vi holdt et godt fokus på hvordan man kan bygge bedre og mer relevante digitale produkter og tjenester. Vi har i år fått med oss meget gode foredragsholdere fra både norske og internasjonale selskaper. Du vil høre NorgesGruppen, Norwegian, OBOS, Urban Infrastructure/Oslo Bysykkel, Telenor, samt andre aktører fortelle om sine erfaringer med å utvikle bedre og mer relevante produkter og tjenester for sine kunder.

Du vil også få konkret innsikt i det å bygge digitale tjenesteplattformer, og hvorfor dette er så viktig. Videre, får du et innblikk inn i de mest sentrale utviklingstrekkene og erfaringene rundt bruken av tjenestedesign som metode for utvikling av digitale tjenester.

Alle snakker om digitale økosystemer og digitale plattformer. RELEVANS 2019 gir deg eksempler på hvordan data (ofte kundedata) kan tilgjengeliggjøres og settes sammen på nye måter, for å lage mer relevante løsninger. Konferansen vil gi deg erfaring og generisk innsikt rundt digital tjenesteplattform og tjenestedesign.

Et godt samspill mellom markedsavdelingen og IT, og evnen til å samtidig ivareta kritiske systemer og utvikle digitale tjenester raskt, blir stadig en større suksessfaktor for å overleve i et marked i konstant endring.

Relevans 2019 passer for alle som står foran større digitale endringsprosesser, og som er ansvarlige for digitale løsninger eller forretningsområder. Videre, er det gjerne de som er avhengig av å betjene sine kunder, medlemmer eller brukere på en god og effektiv måte. Konferansen passer spesielt for ledere innen markedsføring, digitale kanaler, strategi og IT.

Pris for konferansen er 1 900 kr eks mva per deltaker per dag. For begge dagene er prisen 2 900 kr eks mva. Beløpet blir fakturert etter registrert påmelding.

Påmeldingsskjema finnes lenger ned på denne siden, rett under programmet for konferansen. 

 

 

Foredragsholdere

Marc
Marc Stickdorn
CEO, More Than Metrics
Truls Fjeldstad
Truls Fjeldstad
Markeds- og analysesjef, NorgesGruppen
Johan
Johan Høgåsen-Hallesby
CTO, Urban Sharing
Marianne
Marianne Otterdahl Møller
Vice President Marketing, Flokk
Anders Morthens
Anders Morthen
Director - Services and Projects, Telenor
Skjermbilde 2018-06-14 kl. 11.37.10
Kristin Bigseth
Markedssjef Digitale Kanaler, NorgesGruppen
0
Hans Huseklepp
CXO, Forte_ Digital
Speaker Image
Arild Bjørn-Larsen
Konferansier
Kjetil
Kjetil Eik Lunde Løvlie
Omnichannel Marketing & Personalisation Manager, Norwegian
Jorunn
Jorunn Øyna
Avdelingsleder Digitale Tjenester, OBOS
John Kårikstad
John Kårikstad
CEO, Forte_ Digital

Program 24. oktober

08:00
-
09:00
Velkommen til Radisson Blu Scandinavia Hotel
Dørene åpner 08:00. Om du er en morgenfugl er du velkommen til en kaffe og enkel frokost.
09:00
-
09:15
Åpning av RELEVANS 2019
Åpning av konferansen ved Arild Bjørn-Larsen (konferansier).
09:15
-
09:45
Hvorfor er kundedata så viktig for virksomheten?
NorgesGruppen har i flere år bygget opp en digital tjenesteplattform i kombinasjon med sitt fordelsprogram Trumf. Dette gir muligheter for å bygge skreddersydd dialog og personaliserte tjenester for kundene i egne digitale kanaler. Hvorfor er bruk av kundedata så avgjørende for alle virksomheter fremover. Truls Fjeldstad, markeds- og analysesjef i NorgesGruppen.
09:45
-
10:15
Nye obos.no – fleksibilitet og fokus på innhold og data fra flere kilder
OBOS skal bygge et nytt helhetlig digitalt økosystem, og et nytt obos.no. De skal slå sammen dagens obos.no med nettsidene til OBOS Eiendomsmeglere og OBOS Banken, og bygge en arkitektur basert på "headless"-prinsipper som gjør at ulike kanaler (nett og mobil) kan bruke samme innhold og tjenester på tvers. Jorunn Øyna, Avdelingsleder Digitale Tjenester i OBOS
10:15
-
10:30
Pause
Påfyll av kaffe, drikke og frukt
10:30
-
11:00
Hvordan hjelpe kundene å finne riktige produkter – 3D-modellering og datadrevet brukeropplevelse.
Hvordan kan vi hjelpe kunden å velge, når det finnes et stort antall produktkombinasjoner tilgjengelig? Flokk har som mål å skape bedre digitale kundeopplevelser ved hjelp av 3D-modellering rundt sin svært brede produktportefølje av møbler, samtidig som man skaper et effektivt og smidig ordreløp internt. Marianne Otterdahl Møller, Vice President Marketing Flokk.
11:00
-
11:30
Digitale økosystemers fremvekst i kampen om kundens tilhørighet
Kan norske virksomheter skape åpne digitale økosystemer der deling av data gir høyere relevans for kundene? Om hvordan norske selskaper bør samarbeide for å beholde sluttkunderelasjonen, nå som de store internasjonale aktører preger mer og mer av norske sluttkunders hverdag. De sentrale trendene som vi ser i dag. Hva Telenor selv gjør for å være sluttkunderelevante fremover og hvordan andre norske selskaper kan være med i et samarbeid. Anders Morthen, Director - Services and Projects Telenor.
11:30
-
12:30
Pause og lunsj
Lunsj og mingling med mulighet til å snakke med foredragsholderne og samarbeidspartnere.
12:30
-
13:00
Utforskende og kundenær tjenesteutvikling
Når nye digitale produkter og tjenester utvikles bør man så tidlig som mulig validere sentrale hypoteser på sluttbrukere. Ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder og gjennom tidlig og kontinuerlig brukerinvolvering sikrer vi at tjenestene som utvikles skaper kunde- og forretningsverdi. Vi deler erfaringer og viser konkrete eksempler fra hvordan denne tilnærmingen skaper verdi for Norgesgruppen og Norgesgruppens kunder. Kristin Bigseth, Markedssjef Digitale Kanaler, NorgesGruppen. Hans Huseklepp, CXO Forte_ Digital.
13:00
-
13:30
Norwegians vei mot personalisering for fremtidens passasjerer
Norwegian forteller om hvordan de bygger opp sin kundedataplattform og marketing tech stack for å håndtere et stort antall interaksjoner på tvers av kanalene, noen av mulighetene de ser i bedre bruk av kundedata i sanntid og hvilke konsekvenser de mener dette har for hvordan drive markedsføring fremover. Kjetil Eik Lunde Løvlie, Omnichannel Marketing & Personalisation Manager Norwegian.
13:30
-
13:45
Pause
Påfyll av kaffe, drikke og frukt
13:45
-
14:15
Fremtidsrettet arkitektur for digitale løsninger
Vi deler våre tanker rundt fremtidsrettet arkitektur for digitale løsninger, hvor stadig mer av innholdet og dataene i digitale tjenester kommer fra andre kilder enn publiseringsløsningen. Vi får høre om «headless», digitale tjenesteplattformer og hvorfor kontroll på innhold og data kommer til å bli viktigere og viktigere fremover. John Kårikstad, CEO Forte_ Digital
14:15
-
14:45
Hvordan Oslo Bysykkel bruker data for å utvikle sine tjenester.
Om å lytte til byen, strukturere dataene og hvor viktig det er å stille de rette spørsmålene. Gode brukerdata er kjernen til fremtidens tjenesteutvikling. Slik skaper man gode tjenester til beste for byens borgere. Tjenester som har stort nasjonalt og internasjonalt potensial for å skape bedre transporttilbud i byer. Johan Høgåsen-Hallesby, CTO i Urban Sharing.
14:45
-
15:00
Pause
Påfyll av kaffe, drikke og frukt
15:00
-
15:45
Doing is the Hard Part: How to live Service Design in Organizations
Tjenestedesign er nå en veletablert tilnærming for å drive tjenestinnovasjon, eller generelt utvikle tjenester for kunder, ansatte og borgere. I denne presentasjonen beskriver Marc kort tjenestedesign for de som ikke kjenner det før, men fokuserer så på forskjellen mellom tjenestedesignteori og praksis. Han viser hvordan du kan integrere tjenestedesigntilnærming og verktøy i organisasjoner gjennom 12 prinsipper som er hentet fra Marc's siste bok “This is Service Design Doing”. Denne presentasjonen går bort fra generelle verktøy og fokuserer på det som det hele handler om: mennesker og hvordan vi kan forbedre livene deres. // Marc Stickdorn - CEO More Than Metrics
15:45
-
15:55
Avslutning
Oppsummering av dagen og avslutning fra Forte_

Program 23. oktober (Workshops)

Workshop 1: Service Design: From "Thinking" to "Doing" – How to Embed Service Design in Organizations w/Marc Stickdorn (0900-1700) – Radisson Blu Scandinavia

Tjenestedesign er en lagsport. For faktisk å kunne påvirke opplevelsen til brukere / kunder / ansatte / borgere, må du involvere personer fra ulike deler av en organisasjon. Ofte innebærer det også fra flere ulike organisasjoner. I denne konteksten er nøkkelkompetanse til en designer evnen til å fasilitere.

Designere må kunne håndtere ulike personer, bygge broer mellom siloer i en organisasjon og samtidig holde i designprosessen, bruke verktøy og metoder for å lede kjernen i designteamet.

I denne (veldig) interaktive workshopen deler Marc hvordan man introduserer og tar i bruk tjenestedesignmetodikk i team og organisasjoner.

Workshop 2: Digitale tjenesteplattformer m/John Kårikstad (0900-1400) – Henrik Ibsens gate 60A

Mange snakker om digitale tjenesteplattformer, men ikke like mange vet hva det er eller hvordan man bruker slike plattformer optimalt. Flere tror at en digital tjenesteplattform bare er en integrasjonsløsning, men det er så mye mer enn dette. 

I denne workshopen skal vi gå helt ned i detaljene, vi skal se hvordan en digital tjenesteplattform bygges fra grunnen av, og hvordan man bruker slike plattformer for å bygge ulike tjenester. Videre, skal vi se hvordan det kan brukes i flere digitale kanaler, for å bygge mer personaliserte tjenester og en mer åpen og fleksibel arkitektur i et digitalt økosystem.  

Vi skal se på konkrete eksempler fra andre som allerede har en digital tjenesteplattform, og gå i dybden på hvordan de har bygget sine plattformer.

Selve workshopen vil bestå av presentasjoner og gjennomgang av ulike caser. Målet er at man skal kunne gå hjem og lage en egen strategi for å bygge en digital tjenesteplattform for sin egen virksomhet.

Workshopen vil ha noe teknisk innhold, men er tilrettelagt for alle som er ansvarlig for digitale tjenester, nettbutikker o.l.

Påmelding

Samarbeidspartner

episerver-logo1
Episerver leverer digital tjenesteplattform med Content Management Systems (CMS), e-handel, personalisering og automatisering av markedsføring som har høy ROI. Selskapet er Norges ledende leverandør av CMS.

Lokasjon

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Holbergs gate 30, 0166 Oslo